milestones11

對創新及醫藥生技的重視,為分子標靶領域的診斷技術及創新藥品取得重要進展。因此相較於過去,能更早檢查出許多疾病並給予更精準的治療。2009 年全面整合生技先鋒 Genentech及後續併購之生命科學研究、基因定序和組織診斷領域的重要公司,羅氏得以強化研發與新技術、對標靶治療投入更多力量,最終實現個人化醫療照護的理念。

______________________________________________________________________________

羅氏里程碑列表